پانسمان شفاف

پانسمان شفاف

ترکیبی از یک غشای پلی اورتان نازک، که با لایه ای از اکریلیک چسبنده پوشیده شده است. بسیار انعطاف پذیر، نیمه تراوا هستند یعنی به گازها شامل اکسیژن، دی اکسید کربن و بخار آب اجازه عبور میدهند. اما به مولکولهای پروتئینی بزرگ و ترشحات زخم و باکتریها اجازه عبور نمی دهند. تروا بودن آنها به بخار آب مانع لیچ افتادن و ماسره شدن زخم میشود. 

به صورت تیپیک در زخم های سطحی، کم ترشح و مرحله یک زخم فشاری، حمایت پوست در برابر نیروی Friction&Shearing پیشنهاد میشوند. برای زخم هایی که از فاز التهابی گذشته وارد فاز پرولیفراتیو شده اند و ترشح آنها کم شده مناسب هستند. همچنین بعنوان پوشش ثانویه و نگهدارنده پانسمانهای زخم دیگر، پانسمان زخم های نسبتا کم عمق مانند محل اهدای پوست زخم های جراحی مورد استفاده قرار می گیرند و برای زخم های دارای اگزودای متوسط، زیاد، غلیظ و عفونی مناسب نیستند.
ترانسپارنت می باشند لذا میتوان زخم را به دلیل شفاف بودن زیر آنها دید. مانع برای ورود باکتریها هستند، همچنین کاهنده درد بعد از عمل می باشند. اشکالات آنها عبارتست از: کار گذاشتن آنها سخت است . روی خود چین می خورند.ممکن است به زخمی که خشک شده یا پوست اطراف زخم بچسبند و هنگام تعویض منجر به آسیب زخم شوند. اگزودا زیر آنها تجمع می یابد و قدرت جذب ندارند. این پانسمان شفاف در اشکال و اندازه های مختلف موجود هستند.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

19 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان فیلم شفاف-OPSITE FlexiGrid
  از حداقل ‎13,200 تومان
 2. آسکینا بیوفیلم شفاف - Askina Biofilm Transparent
 3. پانسمان جراحی ضد آب اوپ سایت پست آپ لانه زنبوری Opsite Visible
 4. پانسمان شفاف هیدروفیلم Hydrofilm
  از حداقل ‎12,100 تومان
 5. پانسمان جراحی شفاف هیدروفیلم پلاس Hydrofilm Plus
  از حداقل ‎22,000 تومان
  امتیاز:
  100%
 6. آسکینا درم - Askina Derm
 7. کامفیل شفاف
 8. پانسمان پروتکتیو فیلم یا هیدروفیلم Protect Film
  از حداقل ‎6,600 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

19 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی