پانسمان فیلم شفاف-OPSITE FlexiGrid

SKU
4630
موجود
‎4٬000 تومان
-
+

پانسمان فیلم شفاف-OPSITE FlexiGrid

  • مخصوص زخم های با ترشح کم، با دوام7-14 روز
  • پانسمان مخصوص پیشگیری از زخم بستر
  • پانسمان محافظ پوست زیر کیسه استوما و یا کیسه ادراری
  • مناسب زخم و سوختگی های  درجه رو سطحی
  • مناسب جهت پانسمان ثانویه
  • پانسمان مناسب کاهش درد در پای نوروپاتیک دیابتیک دردناک
نظر خودتان را بنویسید
شما برای مورد زیر نظر می دهید:پانسمان فیلم شفاف-OPSITE FlexiGrid