پانسمان ورقه ای و نازک

مشاهده به عنوان مشبک لیست

9 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان هیدروکلوئیدی اگزودرم ساتین نازک مدلاین - Exuderm Satin lp
  از حداقل ‎24,200 تومان
 2. هیدروکلوئید ساکروم اگزودرم - Exuderm Satin Sacrum
  از حداقل ‎45,000 تومان
 3. پانسمان هیدروکلوئید نازک Suprasorb H
  امتیاز:
  87%
 4. آسکینا کالگیترول نازک -Askina Calgitrol THIN
 5. گاز آغشته به عسل روامیل Revamil Wound Dressing
مشاهده به عنوان مشبک لیست

9 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی