پانسمان ورقه ای و نازک

مشاهده به عنوان مشبک لیست

12 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان هیدروکلوئیدی اگزودرم ساتین نازک مدلاین - Exuderm Satin lp
 2. پانسمان هیدروکلوئید نازک Suprasorb H
  امتیاز:
  87%
 3. آسکینا کالگیترول نازک -Askina Calgitrol THIN
 4. پانسمان نقره دار کل اکتیو پلاس ای جی کوولان - ColActive Plus Ag
  از حداقل ‎99,000 تومان
 5. گاز آغشته به عسل روامیل Revamil Wound Dressing
مشاهده به عنوان مشبک لیست

12 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی