پانسمان ورقه ای و نازک

مشاهده به عنوان مشبک لیست

17 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پچ پوستی پرده آمنیوتیک لایف سل (AMT)
  از حداقل ‎414,000 تومان
 2. آسکینا کالگیترول نازک -Askina Calgitrol THIN
  از حداقل ‎65,400 تومان
 3. پانسمان هیدروژل کلاژن ماتریکس طبادرم - Collagen Matrix Dressing
  از حداقل ‎57,500 تومان
 4. پانسمان نقره دار کل اکتیو پلاس ای جی کوولان - ColActive Plus Ag
  از حداقل ‎141,000 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

17 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی