پانسمان ورقه ای و نازک

مشاهده به عنوان مشبک لیست

17 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
  1. آسکینا کالگیترول نازک -Askina Calgitrol THIN
    از حداقل ‎72,000 تومان
  2. پچ پوستی پرده آمنیوتیک لایف سل (AMT)
    از حداقل ‎414,000 تومان
  3. پانسمان هیدروژل کلاژن ماتریکس طبادرم - Collagen Matrix Dressing
    از حداقل ‎57,500 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

17 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی