کیسه ته باز

مشاهده به عنوان مشبک لیست

10 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
  1. کیسه کلستومی ایلئوستومی یک تکه ته باز شفاف آلترنا - Alterna ostomy bag transparent maxi
  2. کیسه ایلئوستومی یک تکه ته باز مات - Ileostomy 1piece Classic Bag
    از حداقل ‎26,520 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

10 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی