سیلیکون

پانسمان سیلیکون

سیلیکون‌ها، نوعی پلیمر با ساختاری هستند که شامل جایگزینی اتم‌های سیلیکون و اکسیژن با گروه‌های آلی متصل به اتم‌های سیلیکون است. درجه پلیمریزاسیون حالت فیزیکی سیلیکون را مشخص می‌کند که می‌تواند از روغن نازک تا رزین‌های نسبتاً سخت متغیر باشد. 

پانسمان سیلیکون نرم پانسمانی است که با سیلیکون نرم به‌عنوان چسب یا لایه تماس زخمی پوشش داده‌شده است. خواص ذاتی سیلیکون نرم مانند این پانسمان‌ها این است که می‌تواند آن‌ها را بدون آسیب رساندن به زخم و یا پوست اطراف آن برداشت.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 22

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان فارم اکتیو فوم چسبدار سیلیکونی - Farmactive Silicone Confort
  از حداقل ‎142,200 تومان
 2. آسکینا درسیل - Askina DresSil
  تماس بگیرید
 3. آسکینا درسیل چسبدار - Askina DresSil Boder
  تماس بگیرید
 4. آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum
 5. پانسمان فوم جاذب نقره‌دار مپی‌لکس آژ -Mepilex Ag
  از حداقل ‎153,300 تومان
 6. پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوربکت SORBACT Foam Gentle Border
 7. پانسمان فوم جاذب مپی‌لکس - Mepilex
  از حداقل ‎73,500 تومان
 8. ورق سیلیکونی رفع اسکار مپی‌فورم استریل-Mepiform
  تماس بگیرید
 9. پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار ساکروم -Mepilex Border Sacrum
  از حداقل ‎125,000 تومان
 10. پانسمان ژل سیلیکون- Cica care
  از حداقل ‎232,700 تومان
 11. پانسمان فارم اکتیو فوم سیلیکونی Farmative Schiuma Pu
  از حداقل ‎101,800 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 22

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی