هیدروژل

هیدروژل

هیدروژل ها دارای مقداری زیادی آب هستند(بالای80% در ژل های آمورف و90% در ژل های شیت). سایر ترکیبات ممکن است شامل پلی اتیلن اکساید یا پلی وینیل پیرولیدن، کربوکسی متیل سلولز، آلژینات، کلاژن، مواد نگهدارنده باشند. هیدروژل ها به صورت ورقه های آغشته به ژل یا قوطی های حاوی ژل موجود می باشند، نیمه شفاف اند و بدون برداشتن پانسمان امکان معاینه زخم وجود دارد . این پانسمان ها در فراهم آوردن رطوبت اضافی برای هیدراته کردن مجدد زخم های نکروتیک و بافت دلمه بسته بی نظیرند و دبریدمان اتولیتیک را تسهیل می کنند.

این پانسمان ها می توانند به زخم رطوبت داده و درصورت زیاد بودن ترشحات زخم حتی رطوبت گیری کنند. این هیدروژل ها فاقد چسب هستند و برای نگهداریشان در محل زخم نیاز به پانسمان ثانویه مانند یک پانسمان شفاف یا گاز دارند. برای زخم های سطحی مانند خراشیدگی ، محل های پیوند پوست و زخم های وریدی ترشح دار مناسب است.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

15 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

15 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
<