پانسمان جاذب و فوق جاذب

پانسمان جاذب 

پانسمان فوق جاذب

زخم هایی که ترشح اگزودا زیادی دارند.پانسمان جذبی ظرفیت بالایی برای جذب و نگهداری آب دارند، لذا نیاز به تعویض دیرتر دارند در مقایسه با پانسمان های سنتی بنابراین پروسه ترمیم زخم با تعویض پانسمان زخم بهم نمی خورد. همچنین هزینه پرستاری کاهش می یابد.

مشاهده به صورت مشبک لیست

43 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه
مشاهده به صورت مشبک لیست

43 آیتم

صفحه
تنظیم بصورت نزولی
در هر صفحه