پانسمان جاذب و فوق جاذب

پانسمان جاذب 

پانسمان فوق جاذب

زخم هایی که ترشح اگزودا زیادی دارند.پانسمان جذبی ظرفیت بالایی برای جذب و نگهداری آب دارند، لذا نیاز به تعویض دیرتر دارند در مقایسه با پانسمان های سنتی بنابراین پروسه ترمیم زخم با تعویض پانسمان زخم بهم نمی خورد. همچنین هزینه پرستاری کاهش می یابد.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 54

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان اوپتی فوم بدون چسب -OptiFoam non adhesive
  از حداقل ‎39,600 تومان
 2. پانسمان فارم اکتیو فوم چسبدار سیلیکونی - Farmactive Silicone Confort
  از حداقل ‎142,200 تومان
 3. پانسمان جاذب فارم اکتیو Farmative Absorbent Pad
  از حداقل ‎8,000 تومان
 4. پانسمان فوق جاذب Askina Absorb plus
  تماس بگیرید
 5. پانسمان کربن فعال نقره دار ولی وکتیو پد دار Vliwaktiv ag +
  از حداقل ‎186,600 تومان
 6. آسکینا درسیل - Askina DresSil
  تماس بگیرید
 7. آسکینا درسیل چسبدار - Askina DresSil Boder
  تماس بگیرید
 8. پانسمان فوق جاذب ترشحات بدون چسب Vliwasorb
  از حداقل ‎20,500 تومان
 9. پانسمان فوق جاذب ترشحات چسبدار vliwasorb
  از حداقل ‎32,200 تومان
 10. پانسمان گاز نچسب ملولین-MELOLIN
  از حداقل ‎5,500 تومان
 11. پانسمان فوم جاذب نقره‌دار مپی‌لکس آژ -Mepilex Ag
  از حداقل ‎153,300 تومان
 12. پانسمان فوم بدون چسب Suprasorb P
  تماس بگیرید
 13. پانسمان فوم چسبدار Suprasorb P
  از حداقل ‎28,000 تومان
 14. پانسمان فوم الوین نقره دار چسبنده Allevyn AG Adhesive
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 54

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی