پانسمان جاذب و فوق جاذب

پانسمان جاذب 

پانسمان فوق جاذب

زخم هایی که ترشح اگزودا زیادی دارند.پانسمان جذبی ظرفیت بالایی برای جذب و نگهداری آب دارند، لذا نیاز به تعویض دیرتر دارند در مقایسه با پانسمان های سنتی بنابراین پروسه ترمیم زخم با تعویض پانسمان زخم بهم نمی خورد. همچنین هزینه پرستاری کاهش می یابد.

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 59

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. فوم بدون چسب PHMB کندال
  از حداقل ‎93,000 تومان
 2. پانسمان فوق جاذب هیدرو یوروسل یوروفارم- EuroCELL
  از حداقل ‎32,500 تومان
 3. پانسمان فوم بدون چسب یورودرم یوروفارم - Euroderm foam
  از حداقل ‎16,500 تومان
 4. پانسمان اوپتی فوم بدون چسب -OptiFoam non adhesive
 5. پانسمان فارم اکتیو فوم چسبدار سیلیکونی - Farmactive Silicone Confort
 6. پد بند آورنده خونریزی کیتوسل - chito cell
 7. پانسمان جاذب فارم اکتیو Farmative Absorbent Pad
 8. پانسمان فوق جاذب Askina Absorb plus
  تماس بگیرید
 9. پانسمان کربن فعال نقره دار ولی وکتیو پد دار Vliwaktiv ag +
 10. آسکینا درسیل - Askina DresSil
  از حداقل ‎41,300 تومان
 11. آسکینا درسیل چسبدار - Askina DresSil Boder
  تماس بگیرید
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-20 از 59

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی