پد جاذب

مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. کیتو ابزوربنت - Chito Absorbent
  از حداقل ‎55,600 تومان
 2. پانسمان جاذب سوربکت Sorbact Absorption Dressing
  از حداقل ‎44,000 تومان
 3. پانسمان جاذب کیتوپد - chitopad
  از حداقل ‎34,700 تومان
 4. پانسمان فوق جاذب نوبا - NobaSorb
  از حداقل ‎15,000 تومان
 5. پانسمان زتوویت پلاس- zetuvit E Plus
  از حداقل ‎25,000 تومان
 6. پانسمان زتوویت - zetuvit E
  از حداقل ‎4,000 تومان
 7. پانسمان سوپر جاذب سوربکت SORBACT Superabsorbent
  از حداقل ‎54,000 تومان
 8. فوم روسین بدون چسب - Roosin Foam
  از حداقل ‎10,000 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

16 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی