هیدروفایبر

مشاهده به عنوان مشبک لیست

5 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
  1. پانسمان لیکوآسل هیدروفایبر Suprasorb Liguacel
  2. پانسمان هیدرو بالانس Suprasorb x + PHMB
    تماس بگیرید
  3. پانسمان اگزوفایبر نقره دار
    از حداقل ‎46,200 تومان
  4. پانسمان اپتی سل نقره دار مدلاین - Opticell Ag Plus
    از حداقل ‎60,000 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

5 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی