آسکینا بیوفیلم شفاف - Askina Biofilm Transparent

مدل
آسکینا بیوفیلم شفاف
موجود
‎33٬700 تومان
<p dir="rtl"><strong>آسکینا بیوفیلم شفاف-Askina Biofilm Transparent</strong></p>
<p dir="rtl">پانسمـان هیـدروکلوئیـد شـفاف استــریل نـازک بـرای درمـان زخـم مرطـوب بـا ظرفیـت جـذب اگـزودای باقـی مانـده.</p>
<ul dir="rtl">
<li>طراحی نازک زخم که با تـمام نقاط بدن تناسب دارد.</li>
<li>شفاف:کنتـرل بصـری زخم</li>
<li>کاربردی آسان</li>
<li>در هنگام استحمام درجای خود باقی می&zwnj;ماند</li>
</ul>
<p dir="rtl"><strong>&nbsp;موارد مصـرف:</strong></p>
<p dir="rtl">کنتـرل ترشحات کم</p>
<ul dir="rtl">
<li>زخم&zwnj;های مزمن سطحی</li>
<li>زخم&zwnj;های فشاری،زخم&zwnj;های پا</li>
<li>زخم&zwnj;های حاد: سوختگی درجه1و2 ،خراشیدگی&zwnj;ها</li>
<li>زخم&zwnj;های پس از جراحی</li>
</ul>
<p dir="rtl"><strong>نکات کاربردی</strong>: &nbsp;ماندگاری پانسمان تا 7 روز</p>
<p dir="rtl">ترکیبات: &nbsp;</p>
<ul dir="rtl">
<li>فیلم پلی اورتان</li>
<li>پلی ایزوبیوتیلن</li>
<li>کربوکسی متیل سلولزسدیم</li>
</ul>
نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:آسکینا بیوفیلم شفاف - Askina Biofilm Transparent
به محصول امتیاز بدهید