پانسمان ساکروم و پاشنه

مشاهده به عنوان مشبک لیست

18 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
  1. هیدروکلوئید ساکروم اگزودرم - Exuderm Satin Sacrum
    امتیاز:
    100%
  2. آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum
  3. پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار ساکروم -Mepilex Border Sacrum
    از حداقل ‎188,500 تومان
  4.  آسکینا ترانسوربنت چسبدار ساکروم- Askina Touch
مشاهده به عنوان مشبک لیست

18 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی