پانسمان ساکروم و پاشنه

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-12 از 18

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
  1. هیدروکلوئید ساکروم اگزودرم - Exuderm Satin Sacrum
    از حداقل ‎45,000 تومان
  2. آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum
  3. پانسمان فوم جاذب ضد‌آب مپی‌لکس چسبدار ساکروم -Mepilex Border Sacrum
    از حداقل ‎125,000 تومان
  4.  آسکینا ترانسوربنت چسبدار ساکروم- Askina Touch
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-12 از 18

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی