ژل زخم پرونتوسان ایکس Prontosan Wound Gel X

SKU
130050
موجود
از حداقل ‎287٬000تومان
-
+
بررسی اجمالی

تا زمانیکه بافـت نکروتیـک و اسـلاف به بهترین حالت توسـط محلـول Prontosan برداشــته مــی شــود، لزومی ندارد کــه در ابتــدا کراســت (پوســته‌های) جحیــم و ضخیـم در زمـان طولانـی مرطـوب نگـهداشـته شـوند تـا بـه براحتی از بیـن بروند، ایــن عمل مهــم توســط Gel و Gel x محقــق می‌شــود.

ژل زخم پرونتوسان ایکسProntosan Wound Gel X

برخی ویژگیهای ژل زخم پرونتوسان ایکسProntosan Wound Gel X    

 • درمان بیوفیلم و جلوگیری از آن  
 • پیشگیری از عفونت
 • سرعت زمان ترمیم
 • عوض کردن پانسمان بدون درد
 • مواد موجود شناخته شده با خاصیت آلرژن پایین
 •  منطبق با سایر پانسمانها
 • قابل مصـرف تا 8 هفته پس از گشودن درب محلول
 • 50گرم
 • تا زمانیکه بافـت نکروتیـک و اسـلاف به بهترین حالت توسـط محلـول Prontosan  بی براون برداشــته مــی شــود، لزومی ندارد کــه در ابتــدا کراســت (پوســته‌های) جحیــم و ضخیـم در زمـان طولانـی مرطـوب نگـهداشـته شـوند تـا بـه براحتی از بیـن بروند، ایــن عمل مهــم توســط Gel و Gel x محقــق می‌شــود.


نکات وتذکرات:

بطور کلــی زخم‌هــا بــه ایــن صورت اســت کــه بــا محلـول Prontosan بی براون شسـته و پـاکیزه شـوند. Gel و Gel x  تـا زمان عوض کردن بعـدی پانسـان ژل درزخـم باقـی مـی ماننـد و ایـن عمل منجــر بــه طولانــی شــدن اثــر آنهــا مــیشــود.


موارد کاربردی:

 • پاکیزه کردن،مرطوب نـمودن وتمیز کردن زخمها و سوختگی‌های پوست
 • زخم‌های ترومائی
 • زخم‌های بعدازعمل
 • زخم‌های مزمن پوست (زخمهای سیاهرگی ،دیابتی یا فشاری(
 • زخم‌های حرارتی
 • زخم‌های ناشی ازاشعه
 • زخم‌های شیمیائی (ناشی ازاسیدوباز)
نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:ژل زخم پرونتوسان ایکس Prontosan Wound Gel X