روش کشیدن بخیه ، نکات مهم قابل توجه و مراقبت بعد از آن

روش کشیدن بخیه

بخیه برای بستن زخم ها و جراحت‌ها در  انواع مختلف جراحی ها استفاده می شود. بخیه زدن معمولاً به فرآیند پزشکی بستن زخم با نخ بخیه گفته می‌شود.

اگرچه که بخیه زدن

ادامه مطلب را بخوانید