هیدروتراپی راه حل ابداعی هارتمن برای درمان زخم های مزمن

هیدروتراپی

موثر و آسان

راه حل ابداعی هارتمن برای درمان زخم های مزمن:

 • درمانی جامع برای زخم هایی که ترمیم در آن ها به تعویق افتاده است
 • تاثیر گذاری بالا با استفاده از تکنولوژی هیدروتراپی خاص هارتمن 
 • فقط با استفاده از دو محصول
 •  مناسب برای تمامی مراحل ترمیم زخم
 • استفاده بسیار راحت

 

فواید استفاده برای درمانگران و بیماران : 

 • موارد مصرف مشخص 
 • دوره درمان کوتاه تر
 • درمان آسان تر 
 • کاربرد ایمن 
 • خوشایند برای بیمار 

 

هیدروتراپی

با ایجاد محیط مرطوب کنترل ده و خلاقانه 

طی دو مرحله زخم ترمیم می شود :

مرحله 1: با استفاده از هیدروکلین پلاس 

 • شستشوی زخم 
 • جذب ترشحات زخم 
 • پاکسازی بستر زخم 
 • محرک ایجاد بافت گرانوله
hydrocleanplus

کاربرد:

درمرحله دبریدمان (التهابی) و گرانولاسیون 

مرحله 2: با استفاده از هیدروتک 

 • رطوبت رسان 
 • جذب ترشحات 
 • پیشبرد ترمیم زخم 
 • محافظت از زخم 
hydrotac

کاربرد: 

درمرحله گرانولاسیون و اپیتلیزاسیون 

 

 

 

شروع درمان 

تغییر محصول 

ترمیم زخم 

روند بهبود هیدروتک

پاکسازی 

گرانولاسیون 

اپیتلیزاسیون 

 

هیدرو کلین پلاس(تندروت پلاس) 

مرحله اول ترمیم زخم : دبریدمان و پاکسازی بستر زخم و تحریک بافت گرانوله 

بهترین اقدام جهت آغاز درمان زخم: 

 • مکانیسم منحصر بفرد جذب و شستشو 
 • پاکسازی موثر بستر زخم 
 • محافظت از زخم و ایجاد محیط مرطوب کنترل شده 
 • ماندگاری برای مدت سه روز بروی زخم بدون تعویض پانسمان 
 • عدم چسبیدن و آسیب رسانی به زخم 
 • ایده آل بروی استخوان وتاندون در زخم های باز
 • ایده آل جهت زخم های عفونی بواسطه داشتن PHMB
 • ایده آل جهت پیشگیری از عفونت در زخم های در معرض خطر بواسطه داشتن PHMB 

هیدروکلین پلاس

 

چکونگی اثر بروی زخم: مکانیسم جذب و شستشو 

 

 

آزادسازی مداوم محلول رینگر 

جذب بافت مرده فیبرین باکتری و ترشحات زخم 

ایجاد محیط مرطوب کنترل شده در طول دوره درمان زخم ( از ابتدا تا انتها)

HYDRO Tac

هیدورتک 

مرحله دوم ترمیم زخم: افزایش سرعت تشکیل بافت گرانوله و اپیتلیزه 

 

تشکیل بافت اپیتلیزه و بسته شدن زخم 

 • افزایش سرعت فاز اپیتلزاسیون 
 • تعویض پانسمان بدون آسیب به بستر زخم 
 • ایجاد محیط مرطوب کنترل شده 
 • جذب موثر

هیدروتک دیاگرام

 

تنظیم  رطوبت بستر زخم 

 • سرعت فاز اپیتلیزاسیون به فاکتور های رشد ستگی دارد
 • فاکتور های رشد  تکثیر می شوند و مهاجرت کراتینوسیت ها را افزایش می دهند 

هیدورتک به دوشکل زیر رطوبت زخم را تنظیم می کند:

 • جذب ترشحات اضافی زخم 
 • آزادسازی رطوبت در صورت خشک بودن بستر زخم 
 • با تکنولوژی بکار رفته در هیدروتک تعداد فاکتور های رشد بیش از سه برابر در بستر زخم می شوند 
 • این افزایش تعداد فاکتور های رشد باعث افزایش سرعت فاز اپیتلیزاسیون می شود

 

موارد تحت درمان

مورد اول: خانم ، 79 ساله 

شرح زخم زخم وریدی به طول 3.5 سانتی متر در قسمت فوقانی مفصل پای چپ که حدود 4 هفته اخیر تحت درمان با بتادین شستشومی شده و پانسمان سنتی برای آن صورت می گرفته است.

عکس قبل

قبل زخم
قبل

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

1.تاریخ: 15/05/2014 شروع درمان با هیدروتراپی هیدرو کلین پلاس 4 سانتی متر،گرد، به همراه بانداژ فشاری

عکس بعد

بعد زخم
بعد

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

2. تاریخ:22/05/2014 ادامه درمان با هیدروکلین پلاس  درتاریخ 05/06/2014 نوع پانسمان تغییر داده شد و از هیدروتک برای ادامه درمان استفاده شد.(درزمانی که عمده بافت زخم گرانوله شده است)

3.در تاریخ 16/06/2014 درمان و بسته شدن زخم

مورد دوم: مرد ، 78 ساله 

شرح زخم زخم عفونی کوچک در قسمت پایینی ساق پای راست

درمان با هیدورکلین پلاس 4 سانتی متر گرد پانسمان اول شروع با هیدروتک 10×10 سانتی متر پانسمان دوم ادامه یافته و بانداژ شدن

طول دوره تحت نظر: 31/10/2013 تا 26/11/2013

عکس قبل

مرد 78 ساله زخم عفونی
قبل

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

1. 31/10/2013

هیدروکلین پلاس 4 سانتیمتر گرد.

بعد

مرد 78 ساله زخم عفونی
مرحله دوم

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

2. 08/11/2013

هیدرو کلین پلاس برداشته و درمان توسط هیدروتک ادامه یافته است.

مرحله نهایی

مرد 78 ساله زخم عفونی
مرحله آخر

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

3. 26/11/2013

درمان در طب 7 بار تعویض پانسمان با هیدروتک کامل شد

 

مورد سوم بیمار مرد 82 ساله

شرح زخم زخم بعد از جراحی برداشتن کیسه صفرا (کوله سیستکتومی) ایجاد شده و حدود 14 روز درمان با آلژینات انجام شده ولی تغییری در روند بهبودی زخم صورت نگرفته است

مرحله اول

مرد 82 ساله
مرحله اول

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

1. 21/05/2014

شروع هیدروتراپی:

3 زخم با هیدروکلین پلاس 4 سانتی مترگرد دربعضی از زخم های از هیدروکلین پلاس 5.5 سانتی متری استفاده شده است.

مرحله دوم

مرد 82 ساله
مرحله دوم

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

2. 26/05/2014

درمان یک زخم کامل شده است

ادامه درمان سایر زخم ها با هیدروکلین پلاس

 

مرحله سوم و آخر

مرد 82 ساله
 
مرحله آخر

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

3. 02/06/2014

تغییر پانسمان به هیدروتک

4. 18/06/2014

کامل شدن درمان زخم

مورد چهارم : بیمار زن 85 ساله

شرح زخم : ساییدگی در آرنج چپ که در ابتدا طول زخم حدود 1.7 سانتی متر بود و به 4 سانتی متر رسید درمان قبلی با یک نوع پانسمان Tulle بوده است.

عکس قبل

قبل زخم
قبل

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

1. 13/06/2014

شروع هیدروتراپی :

درمان با هیدروکلین پلاس 4 سانتی متر گرد.

عکس بعد

بعد زخم
بعد

این تصویر شامل محتوایی دلخراش می باشد

2. 19/06/2014

تا این تاریخ فقط با یکبار تعویض پانسمان هیدروکلین پلاس نوع پانسمان تغییر داده شده و بعد از آن از هیدروتک 8×8 سانتی متر استفاده شد

 

3. 25/06/2014

کامل بسته شدن درمن زخم

تا این مرحله فقط یک بار تعویض پانسمان هیدروتک صورت گرفت.