استومی

استومی چیست

نوعی جراحی که به فرد آسیب دیده امکان تخلیه ادرار و مدفوع را از طریق حفره شکمی به نام استوما می دهد.

 

استو

ادامه مطلب را بخوانید