هیدروتراپی راه حل ابداعی هارتمن برای درمان زخم های مزمن
  • درمانی جامع برای زخم هایی که ترمیم در آن ها به تعویق افتاده است
  • تاثیر گذاری بالا با استفاده از تکنولوژی هیدروتراپی خاص هارتمن 
  • فقط با استفاده از دو محصول
  •  مناسب برای تمامی مراحل ترمیم زخم
  • استفاده بسیار راحت
ادامه مطلب را بخوانید