اسکار چی هستش ؟!

به طور کلی هرگونه آثار برجای مانده از آسیب‌های پوستی یا زخم‌ها را اسکار می‌نامند. «سوختگی» از دیرباز به عنوان روشی برای ایجاد اثرات دایمی و پایدار بر روی پوست شناخته شده است؛ لذا واژه اسکار را « داغ» نیز ترجمه میکنند.

انواع اسکار

اسکار برجسته

اسکار فرورفته

اسکار هم سطح که تغییر رنگ پوست میشود

بر اساس سن اسکار یعنی چه زمانی بوجود آمده است میتوان اسکارها را به صورت جدید(نابالغ) و یا قدیمی (بالغ) تقسیم بندی نمود. اسکارهای بالغ، به علت عدم وجود عروق خونی، سفید و کمرنگ هستند ..... رشد نمی‌کنند. اسکارهای نابالغ تا زمان بلوغ، در حال رشد بوده و رنگ ...... ارغوانی اولیه را حفظ می‌کنند. معمولاً اسکارهای نابالغ، ظرف شش تا دوازده ماه بالغ می‌شوند. استفاده از رژودرم بر روی اسکارهای نابالغ، موجب تسریع بالغ شدن اسکار

ادامه مطلب