320507-321010-321020-321515-322020

آسکینا درسیل - Askina DresSil

موجود نیست
  • یــک پانســمان با چســبندگی اســت کــه یــک سطح آن چســب ســیلیکونی نــرم و در سطح دیگــر یــک فیلــم ضــدآب جاذب در برابــر بخــار می‌باشـد. ایـن پانسـمان قدرت جـذب عالی فـوم را بـا چسـب سـیلیکونی نـرم کـه در برخوردبـا زخـم مـی باشـد ترکیـب می‌کنـد.

Sizing Charts

Women

SizeXSSSMML
EU323436384042
UK468101214
US0246810
Bust79.5cm / 31"82cm / 32"84.5cm / 33"89.5cm / 35"94.5cm / 37"99.5cm / 39"
Waist61.5cm / 24"64cm / 25"66.5cm / 26"71.5cm / 28"76.5cm / 30"81.5cm / 32"
Hip86.5cm / 34"89cm / 35"91.5cm / 36"96.5cm / 38"101.5cm / 40"106.5cm / 42"

Men

SizeXSSMLXLXXL
UK/US343638404244
Neck37cm / 14.5"38cm /15"39.5cm / 15.5"41cm / 16"42cm / 16.5"43cm / 17"
Chest86.5cm / 34"91.5cm / 36"96.5cm / 38"101.5cm / 40"106.5cm / 42"111.5cm / 44"
Waist71.5cm / 28"76.5cm / 30"81.5cm / 32"86.5cm / 34"91.5cm / 36"96.5cm / 38"
Seat90cm / 35.4"95cm / 37.4"100cm / 39.4"105cm / 41.3"110cm / 43.3"115cm / 45.3"