آسکینا درسیل - Askina DresSil

موجود نیست
فقط %1 عدد مانده
کد کالا
320507-321010-321020-321515-322020
Rating:
73% of 100
 • یــک پانســمان با چســبندگی اســت کــه یــک سطح آن چســب ســیلیکونی نــرم و در سطح دیگــر یــک فیلــم ضــدآب جاذب در برابــر بخــار می‌باشـد. ایـن پانسـمان قدرت جـذب عالی فـوم را بـا چسـب سـیلیکونی نـرم کـه در برخوردبـا زخـم مـی باشـد ترکیـب می‌کنـد.

آسکینا درسیل -Askina DresSil

برخی ویژگیهای آسکینا درسیل -Askina DresSil

 • قابلیت چسبندگی نرم و لطیف
 • هنگام تعویض پانسمان با حداقل آسیب بافتی
 •  فوق جاذب
 •  کارآیی راحت
 •  قابلیت تطبیق با سطوح برجسته و دشوار
 •  قابل برش به اندازه لازم
 • ارتقاء راحتی کاربر
 • ضد حساسیت 
 • یــک پانســمان با چســبندگی اســت کــه یــک سطح آن چســب ســیلیکونی نــرم و در سطح دیگــر یــک فیلــم ضــدآب جاذب در برابــر بخــار می‌باشـد. ایـن پانسـمان قدرت جـذب عالی فـوم را بـا چسـب سـیلیکونی نـرم کـه در برخوردبـا زخـم مـی باشـد ترکیـب می‌کنـد.

ساختار Askina DresSil:

 

 • حفظ کننده پلی‌اورتـان: غشـاء بـاقابلیت جذب بـالاکـه از ورود باکتــری و آب جلوگیری میکند.
 • لایـه‌ی فـوم جاذب آب: نـرم وانعطـاف پذیربـا قدرت جـذب بالا است.
 • سطح چسـبنده‌ سـیلیکونی: چسـبندگی بالابــه محیط زخــم، بــدون آســیب بافتــی در هنــگام عوض کردن،لایــه‌ی ســیلیکونی متخلخــل کــه امکان جذب ترشــحات بــه ســمت لایــه‌ی فــوم را می‌دهــد.

 

نکات کاربردی:

 • Askina DresSil می‌تواند بعنوان بانداژفشاری استفاده شود.
 • Askina DresSilامکان دارد با قصد جلوگیری از آسیب پوستی مورد مصرف قرار گیرد.
 • Askina DresSil Boder امکان استحمام را به کاربرمی‌دهد.

موارد مصـرف:

 • زخم‌های فشاری
 •  زخم‌های سیاهرگی
 • زخم‌های سـرخرگی
 •  پای دیابتیک
 • زخم‌های ترومایی
 •  زخم‌های جراحی
 • سوختگی‌های در جه یک ودو
 •  محل‌هایDonor
 • پارگی‌های پوست
دیدگاه خود را بنویسید
You're reviewing:آسکینا درسیل - Askina DresSil
Your Rating
ما محصولات کاربردی و مورد پسند دیگری برای شما پیدا کردیم!