320507-321010-321020-321515-322020

آسکینا درسیل - Askina DresSil

موجود
  • یــک پانســمان با چســبندگی اســت کــه یــک سطح آن چســب ســیلیکونی نــرم و در سطح دیگــر یــک فیلــم ضــدآب جاذب در برابــر بخــار می‌باشـد. ایـن پانسـمان قدرت جـذب عالی فـوم را بـا چسـب سـیلیکونی نـرم کـه در برخوردبـا زخـم مـی باشـد ترکیـب می‌کنـد.

Sizing Charts

Women

Size XS S S M M L
EU 32 34 36 38 40 42
UK 4 6 8 10 12 14
US 0 2 4 6 8 10
Bust 79.5cm / 31" 82cm / 32" 84.5cm / 33" 89.5cm / 35" 94.5cm / 37" 99.5cm / 39"
Waist 61.5cm / 24" 64cm / 25" 66.5cm / 26" 71.5cm / 28" 76.5cm / 30" 81.5cm / 32"
Hip 86.5cm / 34" 89cm / 35" 91.5cm / 36" 96.5cm / 38" 101.5cm / 40" 106.5cm / 42"

Men

Size XS S M L XL XXL
UK/US 34 36 38 40 42 44
Neck 37cm / 14.5" 38cm /15" 39.5cm / 15.5" 41cm / 16" 42cm / 16.5" 43cm / 17"
Chest 86.5cm / 34" 91.5cm / 36" 96.5cm / 38" 101.5cm / 40" 106.5cm / 42" 111.5cm / 44"
Waist 71.5cm / 28" 76.5cm / 30" 81.5cm / 32" 86.5cm / 34" 91.5cm / 36" 96.5cm / 38"
Seat 90cm / 35.4" 95cm / 37.4" 100cm / 39.4" 105cm / 41.3" 110cm / 43.3" 115cm / 45.3"