پانسمان جاذب سوربکت Sorbact Absorption Dressing

موجود
فقط %1 عدد مانده
کد کالا
98222-98223-98224
Rating:
87% of 100
تماس بگیرید
  • این پانسمان از یک سطح سبز رنگ تشکیل شده است که  در برخورد با زخم، یک هسته جاذب و یک لایه نگهدارنده سفید دار؛ که   ترشحات زخم را نگه و حفظ می کند و در نتیجه خطر رطوبت را کاهش می دهد و رطوبت محیط زخم را نیزحفظ می کند.
  •  پانسماند جاذب سوربکت  قابل استفاده در درمان فشاري نیز میباشد.

پانسمان جاذب سوربکت SORBACT Absorption Dressing

برخی ویژگیهای پانسمان جاذب سوربکت SORBACT Absorption Dressing

لایه سبزرنگ پانسمان جاذب سوربکت میکروب و قارچ  و لایه های جذب کننده ترشحات متوسط و زیاد را به خود میکشد. در زخم های سطحی مترشح و بعنوان پانسمان ثانویه برای جذب ترشح نیزاستفاده میشود.

پانسمان نگهدارنده سوربکت، یک پانسمان ضدعفونی شده است که باکتري ها و قارچ ها به آن جذب می شوند. این پانسمان جاذب از یک سطح سبز رنگ در برخورد با زخم، یک هسته جاذب و یک لایه نگهدارنده سفید تشکیل شده است که ترشحات زخم را نگه و حفظ می کند و در نتیجه خطر رطوبت را کاهش می دهد و رطوبت محیط زخم را نیزحفظ می کند.

این پانسمان قابل استفاده در درمان فشاري نیز میباشد.

نحوه مصرف پانسمان جاذب سوربکت

  1. محل زخم را طبق روش بالینی آماده کنید.
  2. اندازه مناسب از پانسمان را برای زخم انتخاب کنید. پد زخم باید حداقل 2 سانتیمتر حاشیه زخم را پوشش دهد.
  3. با استفاده از روش آسپتیک (عاری از عفونت)، پانسمان را ازبسته بندی خارج کنید .
  4. پانسمان را اعمال کنید. اطمینان حاصل کنید که لایه  سبز رنگ در تماس مستقیم با سطح کل زخم می باشد.
  5. از یک  پانسمان مناسب جهت فیکس کردن آن استفاده نمایید.
  6. زمان  تعویض پانسمان بستگی به میزان ترشحات و وضعیت کلی زخم و پوست اطراف آن دارد. 
  7. اگر شرایط بالینی اجازه می دهد، پانسمان را می تواند به مدت 7 روز باقی بماند.

جاذب سوربکت

 پزشکان باید اطمینان حاصل کنند که محصول مطابق دستورالعمل سازنده مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید
You're reviewing:پانسمان جاذب سوربکت Sorbact Absorption Dressing
Your Rating
ما محصولات کاربردی و مورد پسند دیگری برای شما پیدا کردیم!