ژل زخم پرونتوسان Prontosan Wound Gel

SKU
120030
موجود
‎205٬000 تومان
-
+
بررسی اجمالی

عملکرد کلــی زخم‌هــا بــدین صورت اســت کــه بــا محلـول Prontosan شسـته و پـاکیزه شـوند. Gel و Gel x تـا زمان عوض کردن بعـدی پانسـان درزخـم باقـی مـی ماننـد و ایـن عمل موجبــه طولانــی شــدن اثــر آنهــا مــیشــود.

ژل زخم پرونتوسان Prontosan Wound Gel    

برخی ویژگیهای ژل زخم پرونتوسان Prontosan Wound Gel    

 • درمان بیوفیلم و جلوگیری از آن  
 • پیشگیری از عفونت
 • سرعت العمل در ترمیم
 •  عوض کردن پانسمان بدون درد
 • مواد کاربردی با خاصیت آلرژن پایین
 •  همسان با سایر پانسمانها
 • قابل مصـرف تا 8 هفته پس از گشودن درب محلول
 • 30میلی لیتر
 • تا زمانیکه بافـت نکروتیـک و اسـاف بصـورت بهینـه بوسیله محلـول Prontosan بی براون برداشــته مــی شــود، لازم است کــه در ابتــدا کراســت (پوســته‌های) حجیــم و ضخیـم بـرای مـدتی طولانـی مرطـوب نگـهداشـته شـوند تـا بـه براحتی از بیـن بروند،ایــن عمل مهــم بوسیله Gel و Gel x انجام پذیرمی‌شــود.


نکات وتذکرات:

عملکرد کلــی زخم‌هــا بــدین صورت اســت کــه بــا محلـول Prontosan شسـته و پـاکیزه شـوند. Gel و Gel x تـا زمان عوض کردن بعـدی پانسـان ژل درزخـم باقـی مـی ماننـد و ایـن عمل موجبــه طولانــی شــدن اثــر آنهــا مــیشــود.


موارد کاربردی :

 • پاک کردن،جذب رطوبت کافی وپاکسازی زخمهاو سوختگی‌های پوست
 • زخم‌های ترومائی
 • زخم‌های بعدازعمل
 • زخم‌های مزمن پوست (زخمهای سیاهرگی ،دیابتی یا فشاری)
 • زخم‌های حرارتی
 • زخم‌های ناشی ازاشعه
 • زخم‌های شیمیائی (ناشی ازاسیدوباز)

     

نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:ژل زخم پرونتوسان Prontosan Wound Gel