پانسمان آلژینات نواری آسکینا-Askina Sorb

SKU
222734
موجود
‎42٬400تومان
-
+
بررسی اجمالی

یک پانسـمـان استـــریل ابتدایی زخــم می‌باشــد کــه حــاوی 85 % آلژینـات کلسـیم و15%کربوکسـی متیـل سـلولز  (CMC) اسـت.درتــماس بـا اگـزودای زخـم بـه ســرعت بـه صورت ژل در می‌آیـد کـه بدین صورت یـک مبادله یونـی (بیـن یون‌هـای کلسـیم موجـود در پانسمـان و یون‌هـای سـدیم موجـود در زخـم) می‌باشـد تـا ایجاد یـک ژل نـرم مرطـوب را بدهـد کـه موجب بازیافت زخـم گـردد.

پانسمان آلژینات نواری آسکینا-Askina Sorb

برخی ویژگیهای پانسمان آلژینات نواری آسکینا-Askina Sorb

 • کارایی راحت و آسان
 • پانسمان آلژینات بی براون دارای قابلیت جذب بالا میباشد
 • گرفتن شکل ژل نرم که بطور کامل برداشته میشود ، بدون به جا گذاشتـن اضافات
 • عملکرد جذب عمودی: بدون آسیب به محیط ، بدون maceration لبه های زخم
 • عوض کردن پانسمان بدون آسیب رساندن به بافت
 • یــک پانسـمـان استـــریل ابتدایی زخــم می‌باشــد کــه حــاوی 85 % آلژینـات کلسـیم و15%کربوکسـی متیـل سـلولز  (CMC) اسـت.درتــماس بـا اگـزودای زخـم بـه ســرعت بـه صورت ژل در می‌آیـد کـه بدین صورت یـک مبادله یونـی (بیـن یون‌هـای کلسـیم موجـود در پانسمـان و یون‌هـای سـدیم موجـود در زخـم) می‌باشـد تـا ایجاد یـک ژل نـرم مرطـوب را بدهـد کـه موجب بازیافت زخـم گـردد.


تثبیت پانسمان آلژینات نواری آسکینا-Askina Sorb

 • اسـتفاده از یـک پانسـان ثانویـه مثل Askina pad یاaskina foam   اگـر ترشـحات زخـم زیـاد باشـد.
 • یـا استفاده از باند یا چسب برای ثابت ماندن بهتـر


موارد مصـرف پانسمان آلژینات نواری آسکینا-Askina Sorb

 • پانسمان آلژینات بی براون برای زخم‌هایی با درجه ترشح متوسط تا زیاد
 • زخم فشاری
 • زخم شـریانی و وریدی پا
 •  زخم دیابتی
 • محل Donor
 • زخم‌های تروماتیک
 •  ساییدگی‌ها
 • سوختگی درجه2
 • زخم‌های پس از عمل

 

نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:پانسمان آلژینات نواری آسکینا-Askina Sorb