ژل آسکینا Askina Gel

موجود نیست
فقط %1 عدد مانده
کد کالا
200015-200100
Rating:
87% of 100

برای درمان دبریدمــان در  زخم‌هــای خشــک و یــا جــذب ترشــحات زخم‌هــای اســافی مناســب اسـت.

ژل آسکینا Askina Gel
برخی ویژگیهای ژل آسکینا Askina Gel

 • سهولت کارکرد تنها با یک دست در هر موقعیتی
 • بعد از استفاده در جای خود ثابت باقی میماند
 • ساختارکانولی ژل برای دستـرسی به زخمهای سینوسی و عمقی و فیستول
 • هیدراتاسیون بیشتـر: 40 %آب موجود در ژل جذب زخم میشود
 • شفاف: تشخیص دقیق تـر زخم را امکان پذیرمیسازد
 • 15گرم
 • ویسکوزیته خاص ژل: Gel Askina درزاویه 90درجه تا18 ساعت ثابت میماند.
 • هیـدروژل استــریل، ویسـکوز و شـفاف می‌باشـد. ایـن ژل بی براون وابسـته بـه موقعیت زخـم، بافـت نکروتیـک خشـک را مجـددا مرطوب می‌نــماید. برای درمان دبریدمــان در زخم‌هــای خشــک و یــا جــذب ترشــحات زخم‌هــای اســلافی مناســب اسـت. ژل آسـکینا بـا محفوظ نگه داشتن رطوبت کافی در سطح زخـم رونـد درمان طبیعـی را فراهــم می‌کنــد.

نکات کاربردی

ژل آسکینا بایستی تاعمق حداقل 5 میلی متـربه کارگرفته شود جهت پوشاندن ژل آسکینا بی براون از یک فیلم پلی اورتان شفاف مثل درم آسکینا استفاده نـمایید ژل آسکینا می‌تواند تا 3روز در محل زخم باقی بـماند

موارد مصـرف

زخم‌های نکروتیک خشک یا اسلافی باترشحات کم
زخم‌های شـریانی و وریدی پا
 زخم‌های فشاری
زخمپای دیابتی
زخم‌های تروماتیک

 نحوه‌ی عملکرد هیدرو ژل

هیدروژل‌هــا کارآیی خاصــی در انطبــاق بــا محیــط خــود دارنــد و می‌تواننــد زخــم را هیدراتــه کننــد یــا اگــزودا را جــذب کننــد. آنهــا دبریدمـان بافـت نکروتیـک وفیبــرینی ودیگـرمـواد مـرده را تسـهیل می‌نـــمایند.

دیدگاه خود را بنویسید
You're reviewing:ژل آسکینا Askina Gel
Your Rating
ما محصولات کاربردی و مورد پسند دیگری برای شما پیدا کردیم!
 1. ژل دبرید -Debrid Gel
  ژل دبرید -Debrid Gel
  ‎359,000 تومان