فوم آسکینا - Askina Foam

موجود نیست
فقط %1 عدد مانده
کد کالا
241010-241020-242020
Rating:
67% of 100

برای ثابت ماندن پانسمان فوم آسکینا بی براون از چســب یــا بانــد یــا بانــداژ فشــاری اســتفاده می‌شــود 

فوم آسکینا- Askina Foam

برخی ویژگیهای فوم آسکینا- Askina Foam

 • پانسمان فوم بی براون بدون چسبندگی دولایه: لایـه‌ی فـوم پلی‌اورتـان جاذب آب نـرم بـا قابلیـت تنفسـی و حجم بـالا درکنتــرل اگزودا
 • فیلـم پلی‌اورتـان محافظت کننده شـفاف نـازک کـه از وارد شدن آب و باکتــری بـه محیط زخـم ممانعت می‌کنــد

موارد مصرف فوم آسکینا- Askina Foam

        زخم با اگزودای متوسط تا زیاد:

 • زخم‌های فشاری ازدرجه یک تا چهار
 • زخم‌های شـریانی و وریدی پا
 • زخم‌های دیابتی پا
 • سوختگی درجه یک ودو
 • زخم‌های تروماتیک

نکات کاربردی فوم آسکینا- Askina Foam

 • قابلیت خاص در کنتـرل اگزودا
 • بدون نیاز به  تعویض مکرر
 • بوجود آورنده یک بسترمرطوب عالی در محیط زخم
 • بدون چسبیدن به زخم و عوص کردن بدون تروما
 • تنظیم اگزودای جذب شده از خارج پانسمان
 •  پانسمانی عالی با درمان فشاری
 • برای ثابت ماندن پانسمان فوم آسکینا بی براون از چســب یــا بانــد یــا بانــداژ فشــاری اســتفاده می‌شــود فوم آسکینا همچنیــن قادر است بــه عنــوان پانسمــان ثانویــه بــرای زخم‌هـای پـرترشـح  اسـتفاده شــود ویـازخــم‌هــای عمیـق کـه Askina sorb  یـا  Askina cavity foam در داخــل آن قــرار دارد را پوشــش دهــد.

طراحی ایده‌آل فوم Askina Foam

  ترکیب بندی ویژه سـلول بـاز پانسمان فوم آسکینا این امکان را می‌دهـد کــه جــذب اگــزودا بــه حالت عمــودی و خیلــی ســـریع صـورت بگیـرد، بـدون  امکان ایجـاد بافـت گرانولـه جدیـد در داخــل پانسـمـان

دیدگاه خود را بنویسید
You're reviewing:فوم آسکینا - Askina Foam
Your Rating
ما محصولات کاربردی و مورد پسند دیگری برای شما پیدا کردیم!