لینوورا-Linovera

SKU
لینوورا-Linovera
موجود
‎121٬000تومان
-
+

لینوورا-Linovera

برخی ویژگیهای لینوورا-Linovera

یـک محلـول داری اسـیدهای چـرب هایپـراکسـیژنه اسـت برای جلوگیری ودرمـان زخـم فشـاری درجـه یـک. بـه دلیل درصد بـالای اسـیدلینولئیـک درآن،ویژگی ترمیمـی‌اش اضافه میشود. ترکیبـات گیاهـی موجـود درآن ماننـد آلوئه ورا  و Centella  asiatica  اثـرخاصی بـر محافظـت وترمیـم زخـم دارند

اسپری لینوورا

نکات کاربردی لینوورا

لینوورا را روزانــه 2 تــا 3 بــار روی موضــع مــورد نظـراسـپری کـرده، بـه آرامـی مالـش دهیـدکـه پخش گـردد تـازمانـی کـه کامـلا جـذب پوسـت شـود. همراه بـا Askina Heel اسـتفاده می‌شـود جهـت محافظت مطلوب از پاشـنه‌ی پـا در مقابـل زخم‌هـای فشـاری

  • محافظت پوست دربرابرعوامل خارجی
  • اثرترمیمی وآبرسانی
  • محرک تولید کلاژن
  •  تقویت گردش خون مویرگی
  • ترمیم لایه‌ی فوقانی اپیدرم
  • افزون مقاومت پوست
  • 30 میل

موارد مصـرف اسپری لینوورا 

پیشگیری ودرمان زخم های فشاری درجه یک

بسته بندی لینوورا

هر عدد لینوورا در یک جعبه همراه با برگه راهنما می باشد در ضمن اسپری لینوورا دارای شیشه قهوه ای است

خرید لینوورا بی براوون

نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:لینوورا-Linovera