آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum

موجود نیست
فقط %1 عدد مانده
کد کالا
341617-342122
Rating:
73% of 100

جهت بهبودزخم های سرخرگی،سیاهرگی،فشاری،دیابتی،زخمهای جراحی،سوختگی و پارگی های پوست مناسب می باشد

آسکینا درسیل ساکرومAskina DresSil Sacrum 

یــک پانســمان خــود چســب اســت کــه یــک ســمت آن چســب ســیلیکونی نــرم و در ســمت دیگــر یــک فیلــم ضــدآب قابــل نفــوذ در برابــر بخــار می‌باشـد. ایـن پانسـمان ظرفیـت جـذب بـالای فـوم را بـا چسـب سـیلیکونی نـرم کـه در تــماس بـا زخـم مـی باشـد ترکیـب می‌کنـد.

چسبندگی نرم و ملایم

 حداقل آسیب بافتی هنگام تعویض پانسمان

 ظرفیت جذب بالا

 کاربرد آسان

 قابل انطباق با نواحی برجسته و دشوار

 قابلیت برش به شکل دلخواه

ارتقاء راحتی بیمار

حساسیت پایین

موارد مصـرف

زخم‌های فشاری

 زخم‌های سیاهرگی

زخم‌های سـرخرگی

 پای دیابتیک

زخم‌های ترومایی

 زخم‌های جراحی

سوختگی‌های در جه یک ودو

 محل های اهدای بافت

پارگی‌های پوست

دیدگاه خود را بنویسید
You're reviewing:آسکینا درسیل ساکروم-Askina DresSil Sacrum
Your Rating
ما محصولات کاربردی و مورد پسند دیگری برای شما پیدا کردیم!