خمیر آسکینا کالگیترول-Askina Calgitrol Paste

SKU
خمیر آسکینا کالگیترول
موجود
از حداقل ‎102٬000 تومان
-
+

خمیر آسکینا کالگیترول-Askina Calgitrol Paste

15 گرمی

یـک خمیـر بـا قابلیـت سـازگاری بـالا کـه دارای مقادیـر مشــابه آلژینــات نقــره بــا پانســان Askina Calgitrol نقــره می‌باشد.ســازگاری بـالای ایـن پانسمـان اجـازه می‌دهـد نزدیکتــرین تــماس میان یـون فعال نقره وبستــر زخـم ایجـاد شـود کـه ایـن خصوصیـت بسـیار ارزشـمندبـوده و در درمـان زخم‌هـای دشــواری ماننــد زخم‌هــای تونلــی و سینوســی و حتــی ســوختگی‌های درجــه دو و زخم‌هــای پــای دیابتــی مزیــت دارد.

 

 • خمیری با سازگاری بالا برای تـماس مطلوب با بستـر زخم
 • صد در صد یون نقره، مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسمها مانند MRSA
 • بدون نیاز به فعالسازی
 •  کنتـرل مداوم برای محافظت باکتـریایی طولانی مدت
 • حفظ رطوبت در محیط زخم
 • برداشتـن آسان با یک شستشوی ساده
 • تا 7 روز پس از باز شدن درب، قابل مصـرف میباشد
 • عدم تغییر رنگ پوستی

نکات کاربردی:

 • قبل ازاستفاده تیوب راتکان دهید.
 • یک لایه‌ی ضخیم خمیررا روی سطح زخم قراردهید
 • طراحی کانولا امکان استفاده ازخمیر را درزخم‌های تونلی وسینوس‌های‌کوچک فراهم می‌کند.
 • درسطوح وسیع ترخمیررامی‌توان به راحتی بادست پخش کرد.
 •  تعویض آسان بدون دردبا یک شستشوی ساده

موارد مصـرف :

کنتـرل اگزودا درزخم‌های سطحی یاعمقی

 • زخم‌های فشاری درجه یک تا چهار
 •  زخم‌های شـریانی و وریدی
 • زخم‌های نوروپاتیک
 •  سوختگی درجه دو
 •  استفاده‌ی همزمان درزخم‌های عفونی که تحت درمان دارویی هستند
نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:خمیر آسکینا کالگیترول-Askina Calgitrol Paste