آسکینا کالگیترول نقره - Askina Calgitrol Ag

مدل
آسکینا کالگیترول نقره
موجود
‎112٬000 تومان

آسکینا کالگیترول نقره-Askina Calgitrol Ag

یــک پانسمــان بــا تکنولــوژی پیشـــرفته اســت کــه اثــر بازدارندگـی یـون نقـره را بـا ظرفیـت جـذب بـالای آلژینـات کلسـیم وفـوم پلـی اورتـان را در کنــار هــم قــرار می‌دهــد.

 • بسیار کاربردی
 • بدون نیاز به فعال سازی: آماده جهت استفاده
 • تآثیر فوری: کاهش قابل توجه حجم باکتـری در ظرف 30 دقیقه
 •  مقاوم در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیزم ها مانند MRSA
 • اثر آنتی میکروبیال پایدار تا 7 روز
 •  تعویض بدون تروما
 • عدم تغییر رنگ پوستی

موارد مصـرف:

 زخم‌های عفونی یا کلونیزه ‌ی حاد باترشحات متوسط تازیاد:

 • زخم‌های فشاری درجه یک تا چهار
 •  زخم‌های شـریانی و وریدی پا
 •  پای دیابتی
 •  زخم‌های سوختگی درجه2
 • زخم‌های ترومایی
 •  محل‌هایDonor
نظر خود را بنویسید
شما در حال مرور کالای زیر هستید:آسکینا کالگیترول نقره - Askina Calgitrol Ag
به محصول امتیاز بدهید