آسکینا هیدرو - Aksin Hydro

SKU
آسکینا هیدرو
موجود
از حداقل ‎40٬000 تومان
-
+

آسکینا هیدرو- Aksin Hydro  

یــک پانسـمـان هیدروکلوئیــد نســل جدیــد می‌باشــد بــا ظرفیــت جــذب قــوی و طولانـی مـدت و چسـبندگی مناسـب بـدون بـه جـاگذاشتــن باقـی مانده‌ایـی دربستــرزخـم. ایـن پانسـان شـامل Husk Psyllium  (پسـیلیوم) می‌باشـد کـه ظرفیـت جـذب را تقویـت می‌کنـد، بـا باکتــری هـای زخـم بانـد می‌شـود وبـوی بـد زخـم راکاهـش می‌دهـد.

نکات کاربردی

  • : زمان ماندگاری 5تا7روز
  •  بو را تا حدزیادی کاهش می‌دهد

موارد مصـرف:

  • زخم‌های فشاری
  • زخم‌های سیاهرگی
  • زخم‌های سـرخرگی
  •  سوختگی‌های درجه یک ودو
  •  محل‌هایDonor
  • ساییدگی‌ها
نظر خودتان را بنویسید
شما نظر می دهید:آسکینا هیدرو - Aksin Hydro