آسکینا هیدرو - Aksin Hydro

موجود نیست
کد کالا
411010-411515-412020
سازنده

خلاصه محصول

جهت سوختگی های درجه 1 و 2 ، انواع زخم های سرخرگی ، سیاهرگی و ... استفاده می شود.

تماس بگیرید
بسته بندی مناسب ارسال سریع پرداخت آنلاین ضمانت و اصالت کالا

آسکینا هیدروAksin Hydro  

یــک پانسـمـان هیدروکلوئیــد نســل جدیــد می‌باشــد بــا ظرفیــت جــذب قــوی و طولانـی مـدت و چسـبندگی مناسـب بـدون بـه جـاگذاشتــن باقـی مانده‌ایـی دربستــرزخـم. ایـن پانسـان شـامل Husk Psyllium(پسـیلیوم) می‌باشـد کـه ظرفیـت جـذب را تقویـت می‌کنـد، بـا باکتــری هـای زخـم بانـد می‌شـود وبـوی بـد زخـم راکاهـش می‌دهـد.

نکات کاربردی

  •  زمان ماندگاری 5 تا 7روز
  •  بو را تا حد زیادی کاهش می‌دهد

موارد مصـرف

  • زخم‌های فشاری
  • زخم‌های سیاهرگی
  • زخم‌های سـرخرگی
  •  سوختگی‌های درجه یک ودو
  •  محل‌هایDonor
  • ساییدگی‌ها

 

0
Rating:
0% of 100
نظر خودتان را بنویسید
شما برای مورد زیر نظر می دهید:آسکینا هیدرو - Aksin Hydro
امتیاز شما به محصول :
ممکن است این محصولات را نیز دوست داشته باشید!