آسکینا هیدرو - Aksin Hydro

موجود نیست
فقط %1 عدد مانده
کد کالا
411010-411515-412020

جهت سوختگی های درجه 1 و 2 ، انواع زخم های سرخرگی ، سیاهرگی و ... استفاده می شود.

آسکینا هیدروAksin Hydro  

یــک پانسـمـان هیدروکلوئیــد نســل جدیــد می‌باشــد بــا ظرفیــت جــذب قــوی و طولانـی مـدت و چسـبندگی مناسـب بـدون بـه جـاگذاشتــن باقـی مانده‌ایـی دربستــرزخـم. ایـن پانسـان شـامل Husk Psyllium(پسـیلیوم) می‌باشـد کـه ظرفیـت جـذب را تقویـت می‌کنـد، بـا باکتــری هـای زخـم بانـد می‌شـود وبـوی بـد زخـم راکاهـش می‌دهـد.

نکات کاربردی

 •  زمان ماندگاری 5 تا 7روز
 •  بو را تا حد زیادی کاهش می‌دهد

موارد مصـرف

 • زخم‌های فشاری
 • زخم‌های سیاهرگی
 • زخم‌های سـرخرگی
 •  سوختگی‌های درجه یک ودو
 •  محل‌هایDonor
 • ساییدگی‌ها

 

اطلاعات بیشتر
سایزبندیسایر
دیدگاه خود را بنویسید
You're reviewing:آسکینا هیدرو - Aksin Hydro
Your Rating
ما محصولات کاربردی و مورد پسند دیگری برای شما پیدا کردیم!
 1. Hydrocoll پانسمان هیدروکل
  پانسمان هیدروکل Hydrocoll
  As low as ‎37,200 تومان