فارمک زبان

نماینده رسمی فارمک زبان محصولات فارما اکتیو خرید آسان و آنلاین ارسال به سراسر کشور ویژه داروخانه ها و درمانگران زخم

مشاهده به عنوان مشبک لیست

17 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان آماده فارما پور farmapore
 2. پانسمان آماده پد دار ضد آب فارماپور farmapore Transparent
  از حداقل ‎7,800 تومان
 3. پانسمان فارم اکتیو آلژینات نقره دار Farmactive Alginate Ag
  تماس بگیرید
 4. پانسمان فارم اکتیو فوم چسبدار سیلیکونی - Farmactive Silicone Confort
  از حداقل ‎142,200 تومان
 5. پانسمان جاذب فارم اکتیو Farmative Absorbent Pad
  از حداقل ‎8,000 تومان
 6. پانسمان فارم اکتیو آلژینات Farmactive Alginate
  از حداقل ‎13,000 تومان
 7. پانسمان فارم اکتیو فوم سیلیکونی Farmative Schiuma Pu
  از حداقل ‎101,800 تومان
 8. پانسمان فارم اکتیو هیدرو هیدروکلوئید - Farmactive Hydro
 9. پانسمان پروتکتیو فیلم یا هیدروفیلم Protect Film
  از حداقل ‎6,600 تومان
 10. پانسمان فارم اکتیو فوم بدون چسب Farmactive Schiumapu
  از حداقل ‎37,800 تومان
 11. پانسمان فارم اکتیو فوم چسبدار Farmactive Schiumapu
  از حداقل ‎27,600 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

17 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی