الوین پر کننده -Allevyn Cavity

SKU
7326
موجود
‎0 تومان
-
+

الوین پر کننده -Allevyn Cavity

  • جهت جذب اگزودا و ایجاد بافت گرانوله  در زخم های حفره ای و تونلی
  • با طراحی ویژه جهت زخم حفره ای و تونلی
  • سینوی پایلونیدال ،زخم های جراحی باز شده
نظر خودتان را بنویسید
شما برای مورد زیر نظر می دهید:الوین پر کننده -Allevyn Cavity