آسکینا ترانسوربنت - Transorbent Askina

موجود نیست
فقط %1 عدد مانده
کد کالا
361010-361515-362020
Rating:
80% of 100

جهت بهبود زخمهای تروماتیک ، زخمهای وریدی ، شریانی پا همینطور سوختگی درجه 1 و 2 استفاده می شود.

آسکینا ترانسوربنت- Transorbent  Askina

موارد مصـرف :

 • زخم‌های فشاری
 •  زخم‌های وریدی پا
 •  زخم‌های شـریانی پا
 •  زخم‌های دیابتیک
 • زخم‌های تروماتیک
 • زخم‌های جراحی
 •  سوختگی‌های درجه یک ودو
 •  حمایت ازپوست‌های شکننده وآسیب پذیر
 • ازویژگی‌هـای ثبـت شـده‌ی تکنولـوژی هیـدروژل خشـک ایـن اسـت کـه فرآینـد جـذب بـی نظیـری را ایجـاد می‌کنـد.در طـی ایـن فرآینـد ترشـحات از سـطح زخـم خـارج شـده ودرپانسمـان بـه دام می‌افتـد، بدیـن ترتیـب رطوبـت اضافـی را جـذب می‌نــماید.

  • ظرفیت جذب بالا
  •  عدم چسبندگی به سطح زخم
  •  خاصیت ضـربه‌گیر (بالشتکی) ناشی ازفوم پلی اورتان قابل
  • برش به اندازه و شکل موردنیاز
  • عدمmaceration  یا باقی‌مانده روی سطح زخم
  • دیدگاه خود را بنویسید
   You're reviewing:آسکینا ترانسوربنت - Transorbent Askina
   Your Rating
   ما محصولات کاربردی و مورد پسند دیگری برای شما پیدا کردیم!