مدلاین

مشاهده به عنوان مشبک لیست

18 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان اوپتی فوم بدون چسب -OptiFoam non adhesive
  از حداقل ‎39,600 تومان
 2. پانسمان هیدروکلوئیدی اگزودرم ساتین نازک مدلاین - Exuderm Satin lp
  از حداقل ‎24,200 تومان
 3. هیدروکلوئید ساکروم اگزودرم - Exuderm Satin Sacrum
  از حداقل ‎45,000 تومان
 4. پانسمان هیدروکلوئیدی اگزودرم ستین مدلاین - Exuderm Satin
  از حداقل ‎25,000 تومان
 5. پانسمان اپتی سل نقره دار مدلاین - Opticell Ag Plus
  از حداقل ‎110,000 تومان
 6. ژل عسل تراهانی مدلاین - TheraHoney Gel
  تماس بگیرید
 7. پانسمان اوپتی فوم بدون چسب نقره دار - Optifoam AG+ antimicrobial foam dressing
  از حداقل ‎70,500 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

18 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی