آسکینا تاچ - Askina Touch

موجود
کد کالا
391010-391515
سازنده
از حداقل ‎36,500 تومان

جهت درمان سوختگی های درجه1و2،زخمهای شریانی پا،وریدی پا،دیابتی،زخم جراحی،زخم های فشاری می باشد.