پانسمان ژل مسطح چسبدار Hydrosorb comfort

موجود
کد کالا
900702-900723
سازنده
تماس بگیرید

امکان بررسی وضعیت ظاهری زخم به دلیل شفاف بودن پانسمان