پانسمان پر کننده زخم سوربکت Sorbact NPWT

مدل
98410
موجود
‎130٬000 تومان
نمای کلی

پانسمان پرکننده زخم سوربکت، یک پانسمان ضد عفونی شده است که باکتري ها و قارچ ها جذب آن میگردند. این پانسمان با امکان پخش فشار منفی، بدون اینکه

پخش شود در اطراف زخم به شکل بافت سالم در می آید.