پماد هیدروژل فارم اکتیو Farmactive Gel

مدل
1701360001
موجود
‎39٬240 تومان
نمای کلی
  • از پانسمان‌های فارم اکتیو هیدرو، فارم اکتیو فوم و هیدروفیلم می‌توان به عنوان پانسمان دوم روی فارم اکتیو ژل استفاده کرد.
  • ویسکوزیته بالای ژل هیدروژل از پخش شدن آن به اطراف زخم یا حفره جلوگیری و شفاف بودن آن قابل رویت بودن زخم را تسهیل می‌کند.
  • مقدار بالای حجم آب باعث تازگی و نرمی ژل باعث سهولت کار می‌شود.
  • ژل می‌تواند برای 2 تا 3 روز بسته به موقعیت کاربر و مقدارترشح در زخم بماند.