پانسمان هیدروژل (ژل دبریدمان سرنگی) Suprasorb G

موجود
کد کالا
20479
سازنده
تماس بگیرید

پانسمان  هیدروژل (ژل دبریدمان سرنگی)   Suprasorb G

دبریدمان بافت نکروز سیاه یا زرد رنگ به روش اتولیتیک