پمپ نیمه دیجیتال

مدل
B7
اتمام موجودی
نمای کلی

پمپ نیمه دیجیتال ایزی لایف مدل B7، تنظیم کننده مقدار هوای داخل سلول های تشک با کلید دستی و دارای تاییده دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایران و CE اروپا