ترازو عقربه ای ژوپیتر

مدل
JUPITER
اتمام موجودی
نمای کلی

برای سنجش دقیق تر وزن ، از ترازو در جایی استفاده کنید که کاملا صاف باشد و هیچ گونه شیبی نداشته باشد . برای اندازگیری وزن از  ترازوی عقربه ای مکانیکی ژوپیتر بر روی سنگ ، سرامیک و یا موزاییک قرار دهید و از استفاده از این وسیله بر روی فرش یا موکت خودداری کنید .بهتر است در هنگام اندازگیری وزن ، بدون حرکت بر روی ترازو بایستید و سر خود را به طرف بالا نگاه دارید و از شخص دیگری در خواندن عدد وزن نشان داده شده توسط  ترازوی عقربه ای مکانیکی ژوپیتر کمک بخواهید .