پانسمان هیدروژل (ژل دبریدمان سرنگی) Suprasorb G

مدل
20479
موجود
‎52٬000 تومان
نمای کلی

پانسمان  هیدروژل (ژل دبریدمان سرنگی)   Suprasorb G

دبریدمان بافت نکروز سیاه یا زرد رنگ به روش اتولیتیک