پانسمان هیدروکلوئید Suprasorb H

مدل
پانسمان هیدروکلوئید سوپرازورب اچ
موجود
‎27٬500 تومان
نمای کلی
  • زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط (استاندارد)
  • قابل استفاده در ناحیه آرنج ،زانو، پاشنه و تروکانتر
  • مناسب جهت سوختگی درجه دو سطحی