پانسمان شفاف Suprasorb F

مدل
پانسمان شفاف Suprasorb F
موجود
‎3٬000 تومان
نمای کلی

قابلیت کاربرد جهت پیشگیریدر مراحل اولیه زخم های فشاری.