پانسمان فوق جاذب ترشحات بدون چسب Vliwasorb

مدل
پانسمان فوق جاذب ترشحات بدون چسب Vliwasorb
موجود
‎15٬000 تومان
نمای کلی

با قدرت  جذب بالای ترشحات باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.