لوهمن روشه

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-12 از 36

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان کربن فعال نقره دار ولی وکتیو پد دار Vliwaktiv ag +
  از حداقل ‎188,500 تومان
 2. پانسمان فوق جاذب ترشحات بدون چسب Vliwasorb
  از حداقل ‎18,700 تومان
 3. پانسمان فوق جاذب ترشحات چسبدار vliwasorb
  از حداقل ‎15,100 تومان
 4. پانسمان لیکوآسل هیدروفایبر Suprasorb Liguacel
 5. پانسمان آماده استریل Curapor
  از حداقل ‎5,500 تومان
 6. پانسمان ضد آب پد دار curapor Transparent
  از حداقل ‎7,000 تومان
 7. چسب رولی حصیری curafix H
  از حداقل ‎49,000 تومان
 8. پانسمان هیدروکلوئید نازک Suprasorb H
  امتیاز:
  87%
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-12 از 36

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی