فارمک زبان

مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-12 از 17

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. پانسمان آماده فارما پور farmapore
 2. پانسمان آماده پد دار ضد آب فارماپور farmapore Transparent
  از حداقل ‎7,800 تومان
 3. پانسمان فارم اکتیو آلژینات نقره دار Farmactive Alginate Ag
  از حداقل ‎120,000 تومان
 4. پانسمان فارم اکتیو فوم چسبدار سیلیکونی - Farmactive Silicone Confort
  از حداقل ‎142,200 تومان
 5. پانسمان جاذب فارم اکتیو Farmative Absorbent Pad
  از حداقل ‎8,000 تومان
 6. پانسمان فارم اکتیو آلژینات Farmactive Alginate
  از حداقل ‎13,000 تومان
 7. پانسمان فارم اکتیو فوم سیلیکونی Farmative Schiuma Pu
  از حداقل ‎101,800 تومان
 8. پانسمان فارم اکتیو هیدرو هیدروکلوئید - Farmactive Hydro
مشاهده به عنوان مشبک لیست

موارد 1-12 از 17

صفحه‌ی
تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی