سوربکت

مشاهده به عنوان مشبک لیست

10 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی
 1. فوم سوربکت SORBACT Foam Dressing
  از حداقل ‎56,000 تومان
 2. ژل سوربکت SORBACT Gel Dressing
  از حداقل ‎34,000 تومان
 3. کمپرس سوربکت SORBACT Compress
  امتیاز:
  100%
  از حداقل ‎180,000 تومان
 4. پانسمان جاذب سوربکت Sorbact Absorption Dressing
  از حداقل ‎33,000 تومان
 5. ریبون گاز SORBACT Ribbon gauze
  امتیاز:
  73%
  از حداقل ‎44,000 تومان
 6. پانسمان جراحی سوربکت -SORBACT surgical Dressing
  از حداقل ‎11,000 تومان
 7. پانسمان سوپر جاذب سوربکت SORBACT Superabsorbent
  از حداقل ‎71,000 تومان
 8. پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوربکت SORBACT Foam Gentle Border
 9. سواب سوربکت SORBACT Swab Dressing
  از حداقل ‎65,000 تومان
مشاهده به عنوان مشبک لیست

10 مورد

تا بر صفحه
تنظیم جهت نزولی